Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Suomen Friisiläishevosyhdistys ry:n henkilötietojen käsittelystä

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Friisiläishevosyhdistys ry (jäljempänä SFHY)
  Heli Säisänen
  Petärinteentie 151, 01860 Perttula
  info@friisilainen.fi
  Puh. 050 420 1163
  Yhteisrekisteri Suomen Ratsastajainliiton kanssa (jäljempänä SRL)
  Suomen Ratsastajainliitto ry
  Valimotie 10
  00380 Helsinki
  ratsastus@ratsastus.fi
  Puh. 09 2294 510
 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
  Suomen Friisiläishevosyhdistys ry
  Puheenjohtaja Heli Säisänen
  Jäsensihteeri Saara Isotalo
  info@friisilainen.fi
  Suomen Ratsastajainliitto SRL
  Sari Siltala
  sari.siltala@ratsastus.fi
  09 2294 5249
 3. Rekisterin nimi
  Netti-Jäseri – SFHY jäsenrekisteri
  Sense jäsenrekisteri – SRL jäsenrekisteri
 4. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen lakisääteinen velvoite jäsenrekisterin
  ylläpitämiseen ja/tai rekisteröidyn antama nimenomainen suostumus henkilötietojensa
  käsittelyyn.
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen
  laissa määritellyissä tarkoituksissa. Rekisteröityjen sähköpostiosoitetta käytetään
  yhdistyksen tiedottamisessa.
  Suomen Friisiläishevosyhdistys ry www.friisilainen.fi Y-tunnus 2023029-2
 5. Käsiteltävät henkilötiedot
  Käsittelemme rekisterissämme seuraavia henkilötietoja:
 • Nimi
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Jäsenlaji (SFHY/KFPS/SRL)
 • Sportti-ID (SRL:n jäsenumero)
 • Jäsenmaksun suorittaminen
 • Liittymispäivä (SFHY)
  SRL:n liittyvät tiedot löytyvät SRL:n tietosuojaselosteesta.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Keräämme tiedot seuraavista lähteistä:
 • Jäseneksi liittymislomake
 • Hevosen rekisteröinnissä annettavat tiedot
 • Jäsenen muulla tavoin antamat tiedot
 • Jäsenmaksun suorituksen osalta yhdistyksen tilitiedot
  SRL:n liittyvät tiedot löytyvät SRL:n tietosuojaselosteesta.
 1. Tietojen luovutus ja siirtäminen
  Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
  rajoissa:
 • Rekisteröidyn antamalla suostumuksella
 • KFPS rekisteriin luovutetaan järjestöön kuuluvien jäsenten osalta nimi ja osoitetiedot
  Emme luovuta tietoja EU/ETA-maiden ulkopuolelle.
  SRL:n liittyvät tiedot löytyvät SRL:n tietosuojaselosteesta.
 1. Tietojen suojaus ja säilytysaika
  Jäsenrekisterin käyttö edellyttää käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan.
  Säilytämme tietoja niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen, ja korkeintaan kolme
  vuotta jäsenyyden päättymisestä.
  SRL:n liittyvät tiedot löytyvät SRL:n tietosuojaselosteesta.
  Suomen Friisiläishevosyhdistys ry. www.friisilainen.fi Y-tunnus 2023029-2
 2. Rekisteröityjen oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
  Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytä tietojen oikaisemista
  tai poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyin
  edellytyksin oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Tietojen
  tarkistuspyyntöön tulee vastata 30 päivän sisällä.
  Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää suoramarkkinointi ja kieltää
  henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.
  Rekisteröity voi tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä
  rekisterinpitäjään. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta pyynnön esittäjän
  henkilöllisyys voidaan todentaa. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle, mikäli ei joiltain
  osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen
  rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.
  Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön sihteeri@friisilainen.fi
  Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä
  on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.
 3. Selosteen päivittäminen
  Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta rekisterinpitäjä pidättää
  oikeuden muuttaa tätä selostetta.
  Tätä selostetta on päivitetty 12.11.2022