OMISTAJANVAIHDOS, REKISTERÖINTI, MAAHANTUONTI

ote

VARSAN REKISTERÖINTI

Friisiläiset varsat rekisteröidään Alankomaiden kantakirjaan (KFPS), koska Suomessa rodullinen passi voidaan myöntää vain Suomen Hippoksen ylläpitämille kantakirjaroduille, joihin friisiläinen ei kuulu.

Kaikilla EU-alueella olevilla hevosilla tulee olla joko kantakirjaa ylläpitävän järjestön myöntämä hevospassi tai ”muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen hevospassi”12kk ikäisenä.

Varsan syntymä

Ilmoita varsan syntymästä 14vrk sisällä KFPS:n verkkopalvelussa “MY KFPS”

Varsan tunnistus ja siruttaminen

Ulkomaiseen kantakirjaan rekisteröimistä varten Suomessa syntynyt varsa tunnistetaan ja sirutetaan suomalaisella sirulla Suomessa. Hevonen tulee olla tunnistettu 12 kuukauden kuluessa sen syntymästä, tai jo aiemmin, jos eläin lähtee syntymätilaltaan yli 30 vrk:n ajaksi.

Hevosjalostusliitot hoitavat varsojen tunnistamisen.

Ulkomaille rekisteröinnin lisäksi varsa tulee merkitä tietokantaan Suomessa.

KFPS:n myönnettyä passin yhdistys toimittaa sen Suomen Hippokseen ja hevonen merkitään tietokantaan. Tämän jälkeen passi lähetetään hevosen omistajalle Hippoksen toimesta.

TÄÄLTÄ löydät ohjeet miten näyte DNA testiä varten otetaan.

HIPPOKSEN TIETOKANTA

Hevosjalostusliiton tunnistajan tekemää tunnistusta voi käyttää ID- varmennuksena myös merkittäessä varsa tietokantaan Suomessa.

Tietokantaan merkitseminen Suomessa

Kun EU-passi on saatu alkuperämaan kantakirjasta, toimitetaan alkuperäinen passi tarvittavine liitteineen Suomen Hippokseen tietokantaan merkitsemistä varten. EU-passillisen varsan voi merkitä Suomen Hippoksen tietokantaan joko ID- varmennuksen kautta tai omistajan ilmoituksella. Erona on tietojen laajuus tietokannassa; ID-varmennetuista hevosista tallennetaan saatavissa olevat kasvattaja, suku- ym. tiedot sekä arkistoidaan kopiot hevosen rekisteröintidokumenteista (tunnistuspöytäkirja, passi, traces-todistus, omistajanvaihdokset). Hevoselle voidaan tallentaa astutus- ja varsomistietoja sekä jälkeläiselle voidaan tallentaa Heppa-järjestelmään sukutietoja.

Pelkästään omistajan ilmoituksella tietokantaan merkityistä hevosista kirjataan tietokantaan vain lain vaatimat minimitiedot ja lisäpalveluna sukutietoja. Hevoselle ei voi tallentaa astutus- tai varsomistietoja, eikä jälkeläisiä voida rekisteröidä sukutiedoilla. Hippoksessa arkistoidaan vain tietokantailmoitus, joten kopioita ei ole mahdollista saada Hippoksesta esim. passin katoamistilanteessa, jolloin kaksoiskappale on anottava passin myöntäneestä järjestöstä ulkomailta. (www.hippos.fi).

 

Kuva: Jaana Vuola

OMISTAJAN VAIHDOS

Hankkiessasi friisiläistä hevosta, varmista että siltä löytyy KFPS:n myöntämä kantakirjatodistus ja passi. Kantakirjatodistuksen toiselle puolelle täytetään uuden omistajan tiedot sekä allekirjoitukset. Jos tämä kohta on täyttämättä voi omistajanvaihdoksen todentaa myös kauppakirjalla.

Yhteisomistajuus

Jos omistajia on enemmän kuin yksi, voivat he olla KFPS jäseniä. Tällöin heidän yhteisomistajuudestaan muodostetaan “yhteisö”, mutta jokainen maksaa oman jäsenmaksunsa. He voivat pitää hevosia nimissään sekä yksin että yhdessä ja voivat liittyä yhdistyksen kautta SRL:n jäseniksi.

Hevosella voi olla myös kaksi omistajaa niin, että he yhdessä maksavat vain yhden jäsenmaksun. Tällöin kaikki heidän hevosensa ovat yhteisomistuksessa.

Jos hevoselle rekisteröidään useampi omistaja, olethan yhteydessä yhdistykseen, jotta jäsenyys kirjataan oikein.

Omistajanvaihdos KFPS rekisteriin edellyttää jäsenyyttä, mikä tarkoittaa sitä, että KFPS liittää uuden friisiläisen omistajan jäsenekseen rekisteröinnin yhteydessä. KFPS jäsenyyteen kuuluu SFHY:n jäsenyys. KFPS:n hinnasto löytyy www.friisilainen.fi- osoitteesta.

KFPS:n omistajanvaihdos tehdään yhdistyksen (SFHY) kautta. Lähetä kantakirjatodistus (laminaatti) yhdistykselle, joka toimittaa sen Alankomaihin. Jos allekirjoitukset puuttuvat lähetä myös kopio kauppakirjasta. Osoitetiedot tekstin alla.

Hippoksen rekisterissä olevien friisiläisten omistajanvaihdos tehdään

https://www.hippos.fi/hevosen-omistaminen/omistajanvaihdos/

sivuilta löytyvän ohjeen mukaisesti.

Hippoksen ylläpitämässä hevostietokannassa omistajanvaihdokset tulee pitää myös ajan tasalla päivittämällä muuttuneet tiedot. KFPS:n omistajanvaihdokset eivät mene Hippoksen tietokantaan.

https://www.hippos.fi/hevosen-omistaminen/hevosen-rekisterointi-ja-asiakirjat/tietojen-paivitys/

 

Omistajanvaihdokset:

SFHY / Heli Säisänen

Petärinteentie 151,

01860 Perttula

MAAHANTUONTI

EU- maasta tuotaessa hevosella tulee olla tuontimaan virkaeläinlääkärin tekemä TRACES- todistus terveystarkastuksesta.

Hevosta seuraa EU- passi ja kantakirjatodistus. EU- ja ETA- maiden ulkopuolelta tuotaessa hevosella tulee olla alkuperämaassa myönnetty tunnistusasiakirja, jossa tulee olla EU- lainsäädännössä määrätyt tiedot sekä rajatarkastustodistus eli CVED-todistus.

EU:n ulkopuolelta tuotaessa on huomioitava myös tullivaatimukset.

Olethan yhteydessä yhdistykseen, jos maahantuonnissa on kysyttävää. https://www.hippos.fi/hevosen-omistaminen/hevosen-rekisterointi-ja-asiakirjat/hevosen-tuonti-ja-vienti/

HEVOSEN TIETOKANTAAN ILMOITTAMINEN

Kaikki Suomeen ulkomailta saapuneet friisiläiset sekä ne Suomessa syntyneet friisiläiset, joille on myönnetty tunnistusasiakirja rodun alkuperämaassa, tulee ilmoittaa tietokantaan Suomessa, jos ne tulevat olemaan Suomessa yli 90 pvää. Ilmoitukset tehdään Suomen Hippokseen. Tuontihevosesta ilmoitus tehdään 30vrk kuluessa tuonnista ja ulkomailla rekisteröidystä varsasta heti kun hevoselle on saatu passi.

EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta tulevaa friisiläistä koskee myös velvollisuus tietokantaan
ilmoittamisesta. Tuontimaassa myönnetty tunnistusasiakirja on lähetettävä
Suomen Hippokseen 30 vuorokauden sisällä tullimenettelyn päätökseen saamisesta.
Jos friisiläisen tunnistusasiakirja ei täytä sille EU-lainsäädännössä
asetettuja vaatimuksia, myöntävä taho täydentää asiakirjaan vaaditut tiedot,
tai jos tämä ei ole mahdollista, myöntää eläimelle uuden tunnistusasiakirjan.

Hevoset merkitään tietokantaan joko omistajan ilmoituksella tai identiteetin varmistuksen kautta.

Ilmoitukset ovat maksullisia. Ajantasainen hinnasto:
https://www.hippos.fi/hevosen-omistaminen/hinnasto

Omistajan tekemä ilmoitus:

EU-passilliset hevoset on mahdollista ilmoittaa asetuksen
vaatimilla minimitiedoilla (lomake ”Tietokantailmoituslomake”). Tällöin
ilmoittaja täyttää hevosen tuntomerkit lomakkeeseen ja allekirjoituksellaan
vastaa siitä, että hevonen täsmää passiin merkittyihin tietoihin.

Lomake, alkuperäinen hevospassi ja traces- todistus toimitetaan Suomen Hippokseen.

Hevosista arkistoidaan pelkkä tietokantailmoitus.

Suomen Hippoksen rekisterissä olevien ratsuhevosten ja -ponien tiedot siirtyvät automaattisesti ratsujen ja ponien kilpailurekisteriin.

Ilmoitus identiteetin varmistuksen kautta:

Tunnistetietojen varmennus eli tunnistus tilataan oman alueen Hevosjalostusliitosta. Tarvittavat dokumentit (TRACES-terveystodistus/rajatarkastustustodistus/ vastaava, hevospassi liitteineen sekä mahdolliset omistajanvaihdokset) annetaan tunnistajalle tunnistuksen yhteydessä.

Tunnistaja kirjaa hevosen perustiedot, maahantuojan ja omistajan henkilö- ja yhteystiedot tunnistuspöytäkirjaan. Hevosen väri ja merkit kirjataan ja tunnistuspiirros täydennetään ja verrataan näitä tietoja passin tietoihin. Tarvittaessa otetaan DNA-näyte tai asennetaan mikrosiru.

ID-varmennetuista hevosista tallennetaan saatavissa olevat kasvattaja, suku- ym.
tiedot sekä arkistoidaan kopiot hevosen rekisteröintidokumenteista
(tunnistuspöytäkirja, passi, traces-todistus, omistajanvaihdokset). Hevoselle
voidaan tallentaa astutus- ja varsomistietoja sekä jälkeläiselle voidaan
tallentaa Heppa-järjestelmään sukutietoja.

Suomen Hippoksen rekisterissä olevien ratsuhevosten ja -ponien tiedot siirtyvät automaattisesti ratsujen ja ponien kilpailurekisteriin.